Πριν επισκεφθείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, που ισχύουν ειδικά για την ηλεκτρονική σας αγορά.

Το www.shop.playce.gr αποτελεί την ιστοσελίδα/ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) της C Group Α.Ε  με ΑΦΜ 800663215 ΔOY ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής και μέσω του οποίου εμείς εκθέτουμε και διαθέτουμε τα προϊόντα μας Διαδικτυακά.

Προτού περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα/ ηλεκτρονικό κατάστημά μας σας προτρέπουμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους και Προϋποθέσεις καθώς και την Πολιτική Απορρήτου που ισχύουν και διέπουν τη λειτουργία και χρήση της ιστοσελίδας μας www.shop.playce.gr, προκειμένου να επιβεβαιώσετε ότι είστε απόλυτα σύμφωνοι με αυτούς.

Κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα/ ηλεκτρονικό κατάστημα μας δηλώνετε ανεπιφύλακτα ότι λαμβάνετε γνώση και αποδέχεστε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Κάνοντας χρήση της Ιστοσελίδας εγγυάστε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών ή μεγαλύτεροι και συνεπώς έχετε τα δικαιώματα, την εξουσία διάθεσης και την δικαιοπρακτική ικανότητα να συμφωνήσετε και να δεσμευτείτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης και να επωφεληθείτε των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας μας. Παρακαλείστε, εάν δεν πληρείτε το κριτήριο ενηλικότητας ή εάν διαπιστώσετε ότι δεν συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας μας να απόσχετε από κάθε περαιτέρω χρήση αυτής.

Το παρόν ενδέχεται να τροποποιηθεί στο μέλλον. Η συχνή και τακτική ενημέρωση σας για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις του παρόντος αποτελεί αποκλειστικά  και μόνο δική σας υποχρέωση.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις (όπως ενδεχομένως τροποποιούνται κατά καιρούς) αποτελούν δεσμευτική Σύμβαση μεταξύ εσάς και της Playce Shop. Η Σύμβαση αυτή συνάπτεται, τίθεται σε ισχύ και εκτελείται στην επίσημη γλώσσα της ιστοσελίδας ήτοι τα Ελληνικά.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ

To Playce Shop δεσμεύεται για την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών οι οποίες αφορούν τα ουσιώδη χαρακτηριστικά που περιγράφονται κατά περίπτωση για κάθε προϊόν και την ακρίβεια των στοιχείων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της. Η Playce Shop δεν δεσμεύεται για τυχόν τεχνικά η τυπογραφικά λάθη που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκληθεί ακούσια ή για λόγους διακοπής της λειτουργίας της ιστοσελίδας εξαιτίας ανωτέρας βίας.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τα προϊόντα που πωλούνται μέσω της ιστοσελίδας/ηλεκτρονικού μας καταστήματος έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμμορφώνονται με τις νομικές απαιτήσεις και τα σχετικά πρότυπα ασφαλείας της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΟΠ). Ως εκ τούτου, δεν δυνάμεθα να  παρέχουμε εγγυήσεις για την ασφάλεια και την καταλληλότητα οποιουδήποτε προϊόντος  σύμφωνα με νομικές απαιτήσεις που εκφεύγουν αυτών των γεωγραφικών ορίων Ελλάδας.

Δεσμευόμαστε σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος να προβούμε σε άμεση αντικατάσταση αυτού άλλως σε επιστροφή χρημάτων κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα στους Όρους Επιστροφών, Αλλαγών και Ακυρώσεων Παραγγελιών.  Κατά τα λοιπά η Playce Shop δεν θα έχει καμία περαιτέρω ευθύνη όσον αφορά τα προϊόντα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Η  λειτουργία της ιστοσελίδας/ ηλεκτρονικού καταστήματος της Playce Shop συμμορφώνεται απόλυτα με τη σχετική νομοθεσία 2251/1994 (όπως τροποποιήθηκε πρόσφατα) περί Προστασία του Καταναλωτή. Στα πλαίσια αυτά κατά την αγορά προϊόντων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, έχετε τα κάτωθι αναφερόμενα δικαιώματα:

    Έχετε το δικαίωμα υπαναχώρησης/ ακύρωσης οποιασδήποτε παραγγελίας που κάνετε μαζί μας online εντός 14 ημερών χωρίς την ύπαρξη οποιασδήποτε αιτιολογίας. Η προθεσμία ακύρωσης θα λήξει μετά την παρέλευση 14 ημερών από την ημέρα που αποκτήσατε ή, αν η παραγγελία είναι δώρο προς παράδοση σε τρίτο, την ημέρα που αποκτά ο τρίτος το προϊόν που έχετε παραγγείλει.
    Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε το προϊόν ή τα προϊόντα που παραγγείλατε και να αιτηθείτε την επιστροφή χρημάτων εντός 14 ημερών από την ημερομηνία που εσείς τα παραλάβατε σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.
    Τέλος έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε την αλλαγή ή αντικατάσταση των προϊόντων που αγοράσατε, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία που εσείς τα παραλάβατε σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Παρακαλούμε, επισκεφτείτε την σελίδα «ΟΡΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ, ΑΛΛΑΓΩΝ & ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ» προκειμένου να ενημερωθείτε περαιτέρω για τα δικαιώματα σας ως καταναλωτής και την διαδικασία υποβολής αιτημάτων στην Playce Shop.

ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η ιστοσελίδα/ ηλεκτρονικό κατάστημα της Playce Shop απευθύνεται σε κάθε χρήστη/ επισκέπτη/ πελάτη εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χρήση της ιστοσελίδας θα πρέπει να είναι σύννομη, σύμφωνη με τις επιταγές και τους όρους του παρόντος καθώς επίσης και εντός των πλαισίων των επιδιωκόμενων και αποδεκτών χρήσεων που ορίζει η Playce Shop.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Με το παρόν συμφωνείτε και αποδέχεστε να μην προβαίνετε σε ενέργειες όπως η ανάρτηση, αποστολή ή δημοσίευση για λογαριασμό δικό σας ή τρίτου περιεχομένου που:

    είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, καταχρηστικό, δυσφημιστικό, ανακριβές, παρεμβαίνων στην ιδιωτικότητα φυσικού προσώπου, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο επιβλαβές υλικό προς τα συμφέροντα τρίτων μερών.
    είναι εμπιστευτικό ή δεν δύναται με οποιονδήποτε τρόπο να δημοσιευτεί στο ευρύ κοινό λόγω δεσμευτικών συμβατικών ή άλλων νομοθετικών ρητρών και υποχρεώσεων.
    προσβάλλει δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τόσο των κατόχων και δημιουργών της ιστοσελίδας όσο και τρίτων μερών καθώς επίσης και οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό δικαίωμα αυτών.
    προωθεί και προβάλλει ανταγωνιστική με την Ιστοσελίδα επιχείρηση με οποιονδήποτε τρόπο ή συνδέει την αυτή ιστοσελίδα με άλλο ιστότοπο ανταγωνιστικής επιχείρησης.
    περιέχει οποιονδήποτε ιό ή άλλο επιβλαβές πρόγραμμα που στοχεύει στο λογισμικό του υπολογιστή (trojan/malwareκλπ.), στοχεύει στην διάβρωση και υποκλοπή του περιεχόμενου της ιστοσελίδας ή με άλλο τρόπο βλάπτει την λειτουργία της
    περιέχει και προωθεί υλικό αντίθετο στα χρηστά ήθη, τα συνταγματικώς κατοχυρωμένα ανθρώπινα δικαιώματα, τις αξίες και τα ιδανικά κάθε κράτους και πολιτείας ή έχει πολιτικό, θρησκευτικό, φυλετικό, πορνογραφικό ή άλλο αντικείμενο καθόλα παράνομο που ενδέχεται να προσβάλλει το δικαιώματα τρίτων και αποστέλλεται ή δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα με οποιαδήποτε μορφή  όπως post ή μαζικής αποστολής email ή οποιαδήποτε μορφή spam κλπ.
    χρησιμοποιεί ψευδή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναπαριστά ψευδώς τρίτο πρόσωπο ή οντότητα, δηλώνει ψευδώς ή ανακριβώς ή με οποιονδήποτε τρόπο αναπαριστά κατά παραπλανητικό τρόπο την σχέση που τον συνδέει με τρίτο πρόσωπο ή οντότητα.

ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Μπορείτε ως χρήστης ή επισκέπτης της ιστοσελίδας μας, με απλά βήματα να προβείτε σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική αγορά των προϊόντων μας, μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Η διαδικασία αγοράς προϊόντων είναι γρήγορη και αποτελείτε από απλά βήματα ως εξής:

    Αρχικά αναζητείστε το προϊόν ή τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν μέσω του μενού περιήγησης της ιστοσελίδας μας ή του πεδίου Αναζήτησης που βρίσκετε στο πάνω μέρος του μενού αυτού. Επιλέξτε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρει να αναζητήσετε χρησιμοποιώντας τις υποκατηγορίες του μενού με τα επί μέρους κριτήρια ή κάντε χρήση των φίλτρων που εμφανίζονται σε κάθε σελίδα. Όταν καταλήξετε στα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν προσθέστε τα στον ηλεκτρονικό σας «Καλάθι» κάνοντας click στο εν λόγω κουμπί που βρίσκεται εάν ανοίξετε την σελίδα κάθε προϊόντος. Επιπλέον στην σελίδα του εκάστοτε προϊόντος μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με αυτό, την τιμή, την πιθανή διαθεσιμότητα και παράδοση αυτού καθώς και φωτογραφικό υλικό που θα σας βοηθήσει στην αγορά σας.
    Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή των προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε, πατήστε στο κουμπί που εμφανίζετε στο πάνω μέρος της οθόνης σας και δείχνει το καλάθι αγορών σας. Στην οθόνη σας θα εμφανιστεί μια σελίδα με όλα τα προϊόντα τα οποία έχετε επιλέξει και το κόστος αυτών. Στην σελίδα αυτή σας δίνετε η δυνατότητα να αφαιρέσετε προϊόντα που τελικώς δεν επιθυμείτε να αγοράσετε και να επιλέξετε την ποσότητα των προϊόντων που επιθυμείτε. Στην σελίδα αυτή ακόμα μπορείτε να υποβάλλετε σχόλια που αφορούν τα προϊόντα και εν γένει την αγορά σας. Όταν είστε βέβαιοι για τα στοιχεία της παραγγελίας σας, πατήστε το κουμπί «checkout» προκειμένου να μεταφερθείτε στην φόρμα συμπλήρωσης των προσωπικών σας στοιχείων και να υποβάλετε την παραγγελία σας.
    Κατόπιν αυτού, στην οθόνη σας εμφανίζετε μια φόρμα στην οποία θα πρέπει να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία και την διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας σας. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να είναι αληθή και έγκυρα και να συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα προκειμένου να γίνουν δεκτά από το σύστημα υποβολής παραγγελιών και να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα. Στην συνέχεια σας δίνετε η ευκαιρία να επιλέξετε τον τρόπο αποστολής των προϊόντων που αγοράσατε και τον τρόπο πληρωμής αυτών.
    Όταν ολοκληρώσετε τα ανωτέρω περιγραφόμενα βήματα για την υποβολή της παραγγελίας σας, εμφανίζεται στην οθόνη σας επιβεβαιωτικό μήνυμα για την επιτυχή υποβολή αυτής καθώς και ο κωδικός και τα στοιχεία της παραγγελίας σας, προκειμένου να μπορείτε να ελέγξετε σε τι στάδιο βρίσκετε αυτή.

Παρακαλούμε επισκεφτείτε τις σελίδες «ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ» και «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ» για περισσότερες πληροφορίες.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΓΟΡΟΠΩΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Μπορείτε ως πελάτης της Playce Shop να προβείτε σε δημιουργία λογαριασμού στην ιστοσελίδα/ηλεκτρονικό κατάστημα της Playce Shop. Η δημιουργία λογαριασμού πραγματοποιείται με την συμπλήρωση των προσωπικών σας στοιχείων όπως ενδεικτικά το όνοματεπώνυμο σας, την διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης σας, στην φόρμα ΕΓΓΡΑΦΗΣ την οποία θα βρείτε πατώντας την επιλογή «Λογαριασμός» στο πάνω μέρος του μενού της ιστοσελίδας μας κι στην συνέχεια πατώντας «ΕΓΓΡΑΦΗ». Κατά την εγγραφή σας θα σας ζητηθεί να  παρέχεται την συγκατάθεση σας  στην αποθήκευση κι επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων από εμάς, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της Τoyblox, του Ευρωπαϊκού Κανονισμού υπ’ αριθμ. 2016/679 γνωστός ως GDPR, όσο και του υπ’ αριθμ. 4624/2019 εθνικού Νόμου για την Προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Με την δημιουργία λογαριασμού στην ιστοσελίδα/ηλεκτρονικό κατάστημα μας έχετε την δυνατότητα να ελέγχετε το ιστορικό τον παραγγελιών σας, την πορεία αυτών και να διατηρείτε τα προσωπικά σας στοιχεία αποθηκευμένα στον ιστότοπο μας, έτσι ώστε να υποβάλετε γρηγορότερα τις παραγγελίες σας.

Με την εγγραφή σας καταχωρείτε έναν Κωδικό Εισόδου ( e-mail ή username) και ένα Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password), οι οποίοι σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια κάθε φορά που τους χρησιμοποιείτε. Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα να αλλάζετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) καθώς και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail), όσο συχνά θέλετε. Σε περίπτωση που χάσετε, ξεχάσετε τους κωδικούς αυτούς ή αυτοί διαρρεύσουν σε μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε άμεσα, προκειμένου να προβούμε στις κατάλληλες ενέργειες ανάκτησης ή αλλαγής τους. Για λόγους ασφάλειας συνιστάμε να αλλάζετε σε τακτά χρονικά διαστήματα το password σας και να αποφεύγετε τη χρήση εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (πχ. ημερομηνία γέννησης).

Μπορείτε ακόμα να ακυρώσετε την εγγραφή σας και τον λογαριασμό σας στην Ιστοσελίδα στέλνοντάς μας mail στο info@shop.playce.gr. Παράλληλα,  διαγράφονται αυτόματα  και άμεσα όλα τα σχετικά προσωπικά σας δεδομένα από τον λογαριασμό σας ως μέλος της Ιστοσελίδας μας ενώ κατόπιν υποβολής αιτήματος διαγραφής, διαγράφουμε και  όλα τα προσωπικά σας δεδομένα και στοιχεία που έχουμε διατηρήσει στην βάση δεδομένων μας. Κατ’ εξαίρεση διατηρούμε μέρος μόνο αυτών αποκλειστικά κι μόνο για την εξυπηρέτηση σκοπών που απορρέουν εκ του νόμου (π.χ. για φορολογική χρήση). Σημειώστε ωστόσο ότι ο λογαριασμός σας ενδέχεται να εμφανίζεται ακόμα διαθέσιμος και ενεργός για κάποια χρονική μεταβατική περίοδο στους εξυπηρετητές μας ή σε εξυπηρετητές τρίτων μερών λόγω της φύσης και τεχνικής δομής του Διαδικτύου.

Σε κάθε περίπτωση και άνευ αιτιολογίας, η Playce Shop διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής του λογαριασμού σας και αποκλεισμού σας από την χρήση της ιστοσελίδας εφόσον διαπιστώσει ότι προβαίνετε σε απαγορευμένες ενέργειες ή σε μη αποδεκτή χρήση της ιστοσελίδας όπως περιγράφεται στο παρόν.

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επιστρέψετε το προϊόν που έχετε προμηθευτεί από το ηλεκτρονικό κατάστημα, μπορείτε να μας το αποστείλετε στην αρχική του κατάσταση και συσκευασία εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοσή του, για να θεωρηθεί εμπρόθεσμη η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης.

Η δήλωση υπαναχώρησης μπορεί να αποσταλεί με τους ακόλουθους τρόπους:

    1) Με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στη διεύθυνση sales@shop.playce.gr

Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 210-7470777.

Μόλις λάβουμε τη δήλωση υπαναχώρησης, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικά ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί στη δήλωση υπαναχώρησης.

Τα προϊόντα επιστρέφονται εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοσή τους, με έξοδα του πελάτη.Τα προϊόντα θα πρέπει να επιστραφούν άθικτα, μέσα στη συσκευασία τους, χωρίς να έχουν ανοιχτεί ή συναρμολογηθεί-μιας και τα προϊόντα θα τα διαθέσουμε πάλι προς πώληση.Εάν τα επιστρεφόμενα προϊόντα δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα επιστρέφονται στο πελάτη με χρέωση παραλήπτη.Τα προϊόντα προς επιστροφή, πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά με το το αντίστοιχο παραστατικό αγοράς.Εφόσον πληρούνται οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις, θα γίνεται επιστροφή χρημάτων στο πελάτη εντός 14 εργάσιμων ημερών από τον χρόνο που ενημερώθηκε η εταιρία για την υπαναχώρησή του.Εφόσον η πληρωμή της παραγγελίας είχε γίνει με πιστωτική κάρτα, η εταιρία θα προχωρήσει σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες ώστε να ενημερώσει την τράπεζα για να γίνει η επιστροφή του χρηματικού ποσού στο πελάτη.Σε αυτές τις περιπτώσεις ο χρόνος για την πίστωση του ποσού, είναι καθαρά στην ευθύνη της αρμόδιας τράπεζας και η εταιρία N.Κορνηλακης ΜΟΝ ΕΠΕ. απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA ΤOY Playce Shop

Μπορείτε μέσω της ιστοσελίδας μας να αποκτήσετε πρόσβαση στις αντίστοιχες σελίδες της Playce Shop στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, το LinkedIn και το Instragram. Σε αυτή της περίπτωση, συμφωνείτε  και ρητώς συναινείτε στην παροχή πρόσβασης και αποθήκευση οποιονδήποτε  πληροφοριών, δεδομένων, κείμενου, μηνυμάτων, ετικετών ή /και άλλου υλικού που έχετε παράσχει και αποθηκεύσει και έγινε προσβάσιμο στον λογαριασμό σας στο εκάστοτε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων απορρήτου που έχετε ορίσει και ρητά έχετε παράσχει την συγκατάθεσης σας στο αντίστοιχο μέσο κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στις Σελίδες της Playce Shop καθώς και σε αυτή καθαυτή την ιστοσελίδα της, οι προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που δημοσιεύετε σε αυτό το μέσο κοινωνικής δικτύωσης ενδέχεται να εμφανίζονται  και να τυγχάνουν επεξεργασία από την Playce Shop. Σημειώστε ότι η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων στο εκάστοτε μέσο κοινωνικής δικτύωσης διέπεται αποκλειστικά και μόνο από τη συμφωνία σας με αυτό και συνεπώς η Playce Shop δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που μπορεί να μας παρέχονται από αυτό κατά παράβαση των ρυθμίσεων απορρήτου που έχετε με αυτό το μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ

Ως χρήστης της ιστοσελίδας/ ηλεκτρονικού καταστήματος της Playce Shop έχετε την δυνατότητα να εγγραφείτε στην λίστα ενημερώσεων δια ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Η εγγραφή γίνεται με την συμπλήρωση της διεύθυνσης σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην φόρμα εγγραφής που βρίσκεται στο κάτω μέρος της Αρχικής Σελίδας στην Ιστοσελίδα/ηλεκτρονικό κατάστημα της Playce Shop. Είστε ελεύθεροι οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμείτε να διαγραφείτε από την λίστα ενημερώσεων με την αποστολή αιτήματος διαγραφής στο info@shop.playce.gr

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Η ιστοσελίδα/ ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) της Playce Shop  έχει δημιουργηθεί με τη χρήση των προγραμμάτων και ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Shopify. Τα πνευματικά δικαιώματα της ανωτέρω ιστοσελίδας ανήκουν αποκλειστικά στην Playce Shop.

Συγκεκριμένα, τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, ήτοι ενδεικτικώς και όχι περιοριστικά συμπεριλαμβανομένων, των κειμένων, φωτογραφιών, πάσης φύσεως αρχείων, σημάτων/λογοτύπων, μορφής (lay–out) της ιστοσελίδας, άρθρων, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και υπάγονται στην αποκλειστική ιδιοκτησία της Playce Shop, διατίθενται δε στους χρήστες/μέλη του αυστηρά και περιοριστικά για προσωπική χρήση.

Στα πλαίσια αυτά απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του ιστότοπου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν  συμφωνίας και παροχής προηγούμενης ρητής άδειας της Playce Shop. Σε διαφορετική περίπτωση οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ενέργειες μπορεί να αποτελέσει προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Playce Shop,  δεκτική κυρώσεων που προσδίδουν στην Playce Shop δικαίωμα να διεκδικήσει πάσα προκληθείσα εις αυτήν θετική και αποθετική ζημία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης αποδέχεται και δηλώνει υπεύθυνα ότι το περιεχόμενο και τα στοιχεία που παρέχει στην Playce Shop μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας σε καμία περίπτωση δεν θίγει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου. Περαιτέρω ο χρήστης/επισκέπτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εξόδων, δικαστικών ή άλλων) που τυχόν θα υποστεί η Playce Shop από αξιώσεις οιουδήποτε τρίτου, που συνδέονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την καταχώρηση και προβολή του ανωτέρω περιεχομένου/στοιχείων. Κατ’ επέκταση η Playce Shop ουδεμία ευθύνη φέρει για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας αυτού.

Ο χρήστης/επισκέπτης/μέλος αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι η Playce Shop έχει την δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης (είτε από την ίδια είτε από τρίτους) του συνόλου των στοιχείων που εμφανίζονται σε αυτήν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Playce Shop παρέχει στους ιδιοκτήτες άλλων διαδικτυακών ιστότοπων καθώς και σε κάθε άλλη εταιρία ή επιχείρηση με συναφές περιεχόμενο με αυτό της Playce Shop, τη δυνατότητα να αναρτά διαφημιστικό περιεχόμενο στα οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι οι επισκέπτες/χρήστες της Playce Shop. Η ανάρτηση διαφημιστικού περιεχομένου οποιασδήποτε μορφής (διαφημιστικό banner, affiliations κλπ) γίνεται κατόπιν ρητής συμφωνίας με την Playce Shop έναντι του εκάστοτε συμφωνηθέντος με το διαχειριστή της χρηματικού ανταλλάγματος.

Οι διαφημιστικές αναρτήσεις υπόκεινται επίσης στους περιορισμούς περί των απαγορευμένων χρήσεων της ιστοσελίδας μας. Υπόκεινται επιπλέον και στους πρόσθετους περιορισμούς που απορρέουν εκ του νόμου σχετικά με τις διαφημιστικές καταχωρήσεις, όπως ενδεικτικά περιορισμούς για τη δημόσια υγεία, για λόγους αποτροπής καταχρηστικής εμπορικής πρακτικής, απαγόρευσης του αθέμιτου ανταγωνισμού, προστασίας του καταναλωτή και προστασίας της αξίας και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου.

Έκαστο υποκείμενο διαφημιστικής ανάρτησης με μόνη την καταχώρησή της στον ιστότοπο μας και τη σύναψη ρητής συμφωνίας με την Playce Shop, εγγυάται ότι το περιεχόμενο της διαφήμισης  αυτής είναι απολύτως σύμφωνο με την κείμενη νομοθεσία. Παράλληλα δεσμεύεται και αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε τυχόν νομική εμπλοκή, να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημιά του δικτυακού μας τόπου, ή οιουδήποτε τρίτου.

Η Playce Shop ουδεμία δικαστική ή άλλη ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο των διαφημίσεων αυτών. Η Playce Shop επίσης δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών των ιστοσελίδων που διαφημίζονται και σελίδων στις οποίες παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, οι οποίες και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η παροχή διαφημιστικού χώρου σε άλλες ιστοσελίδες και επιχειρήσεις σε καμία περίπτωση δεν  συνεπάγεται την αποδοχή του περιεχομένου και των υπηρεσιών των  διαφημιζόμενων ιστοσελίδων εκ μέρους της Playce Shop.

Η Playce Shop διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης και  οριστικού αποκλεισμού των παραπάνω διαφημιστικών αναρτήσεων σε συμμόρφωσή της στο διατακτικό διοικητικής πράξης ή δικαστικής απόφασης και σε περίπτωση που το περιεχόμενο τους έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα χρηστά και συνναλακτικά ήθη, το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή καθώς και κάθε άλλη νομοθετική επιταγή. Η Playce Shop σε μια τέτοια περίπτωση ουδεμία υποχρέωση ανόρθωσης ή αποκατάστασης οιασδήποτε θετικής ή αποθετικής ζημίας ή επιστροφής του συμφωνηθέντος ανταλλάγματος για την καταχώρησή της  διαφημιστικής αυτής ανάρτησης έχει έναντι του διαφημιζόμενου.

ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Η Playce Shop ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους με την μορφή υπερσυνδέσμων, για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς. Οι υπερσύνδεσμοι αυτοί αναρτώνται είτε μέσω αυτοματοποιημένης επιλογής με τη χρήση της υπηρεσίας AdSense είτε  αυτοβούλως από τους διαχειριστές τις ιστοσελίδα μας. Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών  και οι υπηρεσίες που παρέχουν καθορίζεται αποκλειστικά και μόνο από αυτές  ενώ ουδεμία ευθύνη φέρει η Playce Shop, ούτε εγγυάται για την διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητά τους. Συνεπώς για οιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση των εν λόγω διαδικτυακών τόπων μέσω των υπερσυνδέσμων που βρίσκονται στην Ιστοσελίδα μας, ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους διαχειριστές αυτής , οι οποίοι φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση του εν λόγω προβλήματος. Η  παροχή υπερσυνδέσμων σε καμία περίπτωση δεν συνιστά αποδοχή ή υιοθέτηση από την Playce Shop του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του εκάστοτε ιστοτόπου, των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτές καθ’ οιονδήποτε τρόπο καθώς και της εκάστοτε πολιτικής απορρήτου και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που υιοθετείται από αυτόν. Επιπλέον ουδεμία σχέση ή συνεργασία με τους εκάστοτε ιστότοπους πέραν της υποφαινόμενης δύναται να θεωρηθεί ότι έχει συνάψει η Playce Shop καθώς επίσης και ουδεμία σχέση ή συνεργασία έχει αναφορικά με την επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων από αυτούς .

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ Playce Shop

Η Playce Shop διατηρεί τα κάτωθι ενδεικτικώς αναφερόμενα αποκλειστικά δικαιώματα:

    να διακόψει την χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας/ ηλεκτρονικού καταστήματος και να διακόψει την διάθεση του περιεχομένου και των πληροφοριών σε αυτήν
    να αναρτά το περιεχόμενο της απολύτου επιλογής της και να διαμοιράζει αυτό στις αντιστοίχως συνδεδεμένες με αυτές σελίδες της σε όλα τα social media, όπως είναι το Facebook, το LinkedIn και το Instagram, στο βαθμό και στο μέτρο που αυτό είναι απολύτως σύμφωνο με τις επιταγές του νόμου
    να τροποποιήσει τόσο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας/ ηλεκτρονικού καταστήματος όσο και εν γένει ολόκληρη την Ιστοσελίδα, καταργώντας ή προσθέτοντας περιεχόμενο, εφαρμογές και άλλες υπηρεσίες.

ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Καταβάλλουμε συνεχείς προσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας Playce Shop είναι ορθό, ακριβές και νόμιμο. Ωστόσο η ακρίβεια του περιεχομένου δεν μπορεί να διασφαλιστεί σε απόλυτο βαθμό. Κατά συνέπεια η Ιστοσελίδα δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υπαιτιότητα για την νομιμότητα, ακρίβεια, πληρότητα ή αυθεντικότητα οποιασδήποτε πληροφορίας περιέχεται μέσω αυτής. Επιπλέον η Playce Shop δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, αδικοπρακτική ή παρακολουθηματική  ζημία ή απώλεια.

Οποιαδήποτε αξίωση ή παράπονο απορρέουσα από την χρήση της Ιστοσελίδας ή/και την παροχή υπηρεσιών σε εσάς πρέπει να κοινοποιείται εγγράφως στην Playce Shop εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που το συμβάν θα καταστεί γνωστό σε εσάς , εάν καταστεί γνωστό σε εσάς.

Η Ιστοσελίδα δεν δύναται να προσφέρει καμία εγγύηση που αφορά: (1) την απεριόριστη δυνατότητα λειτουργίας της Ιστοσελίδας χωρίς κανέναν σφάλμα, (2) την διόρθωση ελαττωμάτων, (3) οποιονδήποτε ιό ή άλλο επιβλαβή μηχανισμό. Η χρήση από εσάς της παρούσας Ιστοσελίδας πραγματοποιείται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Οποιοδήποτε περιεχόμενο αποκτήσετε μέσω της Ιστοσελίδας παρέχεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Επιπλέον για οποιαδήποτε ζημία ενδέχεται να προκληθεί στον υπολογιστή σας ή  για την οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων στο λογισμικό ή στον αποθηκευτικό χώρος του υπολογιστή σας είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι εσείς, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών ιών.

Η Playce Shop ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με το περιεχόμενο των διαφημίσεων (οιασδήποτε κατηγορίας και μορφής) που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της καθώς επίσης και με την επικοινωνία του χρήστη/μέλους με τρίτους, φυσικά και νομικά πρόσωπα που διαφημίζονται σε αυτήν. Περαιτέρω, σε περίπτωση σύναψης πάσης υφής εμπορικής συναλλαγής μεταξύ του χρήστη/μέλους και του τρίτου διαφημιζόμενου, η Playce Shop δεν θα φέρει ουδεμία ευθύνη.

Τέλος η Playce Shop δεν καθίσταται υπεύθυνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εφαρμογή οποιουδήποτε όρου του παρόντος ή αδυναμία εφαρμογής οποιουδήποτε όρου του παρόντος που θα προκύψει ως αποτέλεσμα έκτακτης ανάγκης ή ανωτέρας βίας που εκφεύγει  από τον έλεγχο της συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς απεργίες, έλλειψη πόρων, πυρκαγιάς ή έκρηξης, θεομηνίας, πολέμου και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση υπερβαίνει τα όρια της προβλεψιμότητας του μέσου ανθρώπου.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για την καλύτερη δική σας διασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς δεδομένων, το ηλεκτρονικό κατάστημα

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Η χρήση της ιστοσελίδας/ ηλεκτρονικού καταστήματος διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού, του Ευρωπαϊκού και του Διεθνούς Δικαίου, οι οποίες είναι δεσμευτικές για τον χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται με αυτές. Επιπροσθέτως ο χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να συμμορφώνεται με την οικεία νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους κατά τη χρήση της ιστοσελίδας και περιήγηση σε αυτήν, απέχοντας από κάθε ενέργεια η οποία μπορεί να προσβάλλει το ήθος και την προσωπικότητα άλλων επισκεπτών/χρηστών ή να προκαλέσει προβλήματα και δυσλειτουργίες στην εύρυθμη λειτουργία του ιστότοπου.

Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με την λειτουργία και χρήση της ιστοσελίδας, σας προτρέπουμε να επικοινωνήσετε άμεσα με το αρμόδιο τμήμα του Playce Shop. Σε  κάθε περίπτωση μπορείτε να απευθύνεστε σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία, στον αρμόδιο ελληνικό φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών που είναι εν προκειμένω ο Συνήγορος του Καταναλωτή, Λ. Αλεξάνδρας 144, Αθήνα, ΤΚ: 11471, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

    Email: grammateia@synigoroskatanaloti.gr
    Δικτυακός τόπος: http://www.synigoroskatanaloti.gr
    Τηλέφωνο: 210-64.60.862

Σε περίπτωση δικαστικής διαφοράς σχετικά με την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση της ιστοσελίδας αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε πληροφορία, υποβολή παραπόνων ή άλλο ανακύπτον ζήτημα που αφορά τους παρόντες ρυθμιζόμενους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας μας, παρακαλώ επικοινωνήστε: info@shop.playce.gr.